Feng Shui záhrad

október 2, 2015

Feng Shui záhrad a okolia na podporu harmónie v našom živote.

Harmonizovanie pozemkov, záhrad, či okolia v zmysle zásad Feng Shui. Prečo použiť systém Feng Shui. Už samotná lokalita, prírodné okolie, ale aj vhodná úprava pozemku a […]
október 2, 2015

Čo je vhodné do záhrad na nastolenie rovnováhy.

Na vy-harmonizovanie prostredia Feng Shui používa rôzne nápravné prostriedky. Ukážeme vám tu hlavné skupiny pomôcok a možnosti ich využitia pre exteriér. Pomôcky môžeme rozdeliť podľa účinku, […]