Aura-Soma

Sme farby, ktoré si vyberáme. Farebno-voňavá terapia duše, mysle i tela, vhodná na diagnostiku i liečenie. Môžeme pomocou nej naštartovať životné zmeny.

Ponúka pomoc v najširšom zábere. Príjemná, veľmi jemná, empatická a nič nevnucujúca.

Pomáha rozpoznať naše kvality, odhalí príčiny osobných problémov i ponúka pomoc pri ich náprave. Umožňuje spoznanie životnej cesty i sebarealizácie a usmerňuje naše kroky.

Viac informácií
 • Pôsobí komplexne.
 • Vhodná pre všetky vekové kategórie.
 • Odporúčame v každom prípade.

Bachova kvetová terapia

Vhodná metóda na riešenie problémov v psychologickej rovine. Umožňuje prepólovanie negatívnych emócii a pohľadov na danú situáciu do pozitívnej roviny.

Veľmi jemná a účinná metóda ako pracovať s emóciami a dostať ich do rovnováhy.

Pomáha pri nastolení emocionálnej rovnováhy v rôznych životných situáciách, odbúranie stresu a šoku, zvládanie strachu, nedostatku sebavedomia, váhavosti, netrpezlivosti, žiarlivosti a iné.

Viac informácií
 • Má každodenné využitie.
 • Vhodná pre všetky vekové kategórie.
 • Nezasahuje do Vašej psychiky.

Aromaterapia

Voňavá terapia na dušu i telo. Éterické oleje ovplyvňujú stav vášho bytia veľmi jemne a účinne. Zvyšuje hodnotu života vo všetkých oblastiach.

Esenciálne oleje zmierňujú fyzické symptómy a súčasne budú pôsobiť aj na emočnú a mentálnu rovinu.

Jej využitie a spôsob aplikovania má viacero spôsobov i ako kozmetikum. Umožňuje energetickú očistu a harmonizovanie aurického pola človeka i očistu a osvieženie priestorov.

Viac informácií
 • Môže mať okamžitý účinok.
 • Vhodná pre deti od 3. roka.
 • Je nádherná, príjemná a voňavá.

Fytoterapia

Bylinková terapia na podporu fyzického zdravia, posilnenie organizmu, pomocná a preventívna liečba fyzického tela pomocou prírodných produktov.

Pitie bylinkových čajov je výborný preventívny pomocník ako ochoreniu predchádzať.

Pomáha pri liečivom procese ľahšie a rýchlejšie zvládať jeho ukončenie. Veľmi nápomocná k dosiahnutiu rovnováhy v našom tele i ako podporná a neinvazívna liečba pri fyzickom ochorení.

Viac informácií
 • Môžete ju využívať každodenne.
 • Veľmi vhodná je pre každého.
 • Odporúčame ako doplnkovú terapiu.

Doplnkové terapie

Pre doplnenie pomoci a podpory využívame energiu polodrahokamov, čakier, klasickú astrológiu, výkladový tarot, muzikoterapiu a silu afirmácie.

Pomáhajú na doplnenie a ucelenie našej pomoci pri hľadaní a pomoci riešenia situácie i ako ďaľšia podpora.

Uznávame vzájomnú prepojenosť všetkého, máte príležitosť zakúsiť aj iné možnosti. Pre každého je vhodné niečo iné. Z vlastných skúsenosti poznáme, aké môžu byť nápomocné.

Viac informácií
 • Vynikajúca pomoc a podpora.
 • Nová inšpirácia.
 • Odporúčame vyskúšať.

Feng-Shui

Tento skutočne ucelený prepracovaný systém dáva možnosť ako vedome urobiť svoj život šťastnejší, spokojnejší, naplnený radosťou, pohodou a láskou.

Pomôže vám vniesť do života radosť z harmonického príbytku, pracoviska či podpornej záhrady a okolia.

Hlavnou úlohou ako upraviť priestor či záhradu je dostať do rovnováhy energie prostredia a osôb a tak vytvoriť príjemné a harmonické prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre.

Viac informácií
 • Príjemné pracovné i domáce prostredie.
 • Efektivita, prosperita a rozvoj.
 • Pozitívna zmena a harmónia v živote.

Životné prostredie

Možnosť ako obmedziť alebo eliminovať nepriaznivé vplyvy prostredia a nájsť pokoj a vyrovnanosť elimináciou stresových faktorov z vášho okolia.

Posúdením a nápravou vášho prostredia budete môcť žiť v zdravom prostredí a plný dobrej energie zdolávať prekážky.

V rámci trvalo udržateľného a harmonického rozvoja vám umožní vytvoriť príjemné a zdravé bývanie, bez stresových faktorov ovplyvňujúcich vaše zdravie a pohodu života.

 • Zdravé a podporné prostredie.
 • Eliminovanie stresových faktorov.
 • Zvýšená kvalita vášho života.

Inžinierska geológia

Možnosť vhodného výberu lokality a staticky bezpečného založenia stavby na základe záverov a odporúčaní inžinierskogeologického prieskumu.

Posúdenie výberu lokality vrátane zabezpečenia potrebných príslušných prieskumov a posudkov.

Odborný geologický dohľad pri stavebnej činnosti, vypracovanie štúdií pre výber stavenísk, posúdenie stability zosuvných území a návrh stabilizačných opatrení.

 • Postaviť si svoj dom na dobrých základoch.
 • Zdravé a pokojné bývanie.
 • Ochrániť prírodu vo vašom bezprostrednom okolí.
(Visited 1 927 times, 1 visits today)