Rovnováha tela, mysle i ducha - celostný prístup.

Ekológia človeka umožňuje zmeniť prekážky na príležitosti a napojiť sa na vlastné tvorivé sily.
Čo je to Ekológia človeka:
Ekológia človeka vyjadruje vzťah človeka k sebe samému, vzájomné vzťahy medzi človekom a druhými ľuďmi i vzájomný vzťah k životnému prostrediu, v ktorom žijú. Rovnako ako sa zaoberáme ekológiou prírody a snažíme sa v nej nastoliť a udržať rovnováhu, máme tak pristupovať aj k človeku, sebe samému i ľuďom okolo nás. Len spokojný človek môže vyžarovať spokojnosť do okolia a tak svojim harmonickým správaním a myslením prispieť k celkovej harmónii vo svojom okolí.

Láska, radosť, hravosť, kreativita, slobodné vyjadrenie seba samého, spokojnosť a naplnenosť.
To sú základné atribúty šťastného človeka. Osoba sa cíti v pohode so svojim životom ak aspoň väčšia časť z toho je naplnená. Ak nie, cíti nespokojnosť, nervozitu, hnev, smútok, stagnáciu, rezignáciu alebo potrebu zmeny. V tomto prípade je čas, aby s tým osoba niečo urobila, začala zmenu a posun k vlastnej harmónii.

Základné kroky Ekológie človeka – ako môžete nastoliť a udržať rovnováhu vo vás samotných.
5 základných krokov osobného rozvoja a sebarealizácie:
1. Sebareflexia – spoznanie svojich kvalít a pripustenie si samého seba kto som.
2. Vytýčenie cieľa – akú zmenu očakávam, čo chcem dosiahnuť, čo zmeniť.
3. Odstránenie vonkajších vplyvov – negatívne prostredie, ľudia a vplyv okolia, návykové vzorce správania, zvyky, závislosti.
4. Sebakontrola – kontrola samého seba a pomoc od iných pri kontrole na ceste zmeny.
5. Seba odmeňovanie – pochvala a odmena samého seba za dosiahnuté úspechy.


5 základných krokov riešenia svojho problému:
1. Spoznanie – spoznanie príčin problému, čo ten problém vyvoláva, prečo sa tak deje.
2. Pochopenie – pochopiť čo robím nesprávne, čo mi to chce ukázať, akú zmenu mám urobiť.
3. Prijatie – prijať to ako skúšku, výzvu a tvorbu skúsenosti, poučenia, posunutie dopredu.
4. Objatie – objať to ako skúsenosť, dar ktorý sme dostali, aby sme sa mohli zmeniť, “odpustiť” sebe i ostatným.
5. Pustenie – viac sa s tým nezaoberať, zaujať konečné stanovisko, nechať veci, ktoré nemôžeme ovplyvniť.
Našou snahou je pomôcť vám na tejto ceste hľadania či nastolenia rovnováhy vo vašom vnútri, pričom sa snažíme využiť naše znalosti i dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti. Môžete nás kontaktovať a požiadať o pomoc v rámci ktoréhokoľvek kroku, v ktorom sa momentálne nachádzate. Budeme k vám pristupovať veľmi citlivo, jemne, diskrétne a nenásilne. Nič, čo by ste nezvládli, vám nebudeme vnucovať, ani vás nijak ovplyvňovať. Ponúkame vám dôverné a príjemné prostredie, kde bude zaručená vaša intimita. Pre každého je dôležité žiť v duševnej i telesnej pohode, bez stresov, smútku, nespokojnosti, rôznych osobných problémov a rovnako aj bez telesného ochorenia. Využiť všetky svoje predpoklady a naplniť svoj život spokojnosťou. Život ale prináša rôzne situácie, ktoré môžu vyvolať nespokojnosť s tým čo sa deje a potrebu ich riešiť.
Ak ste sa práve teraz rozhodli
 
 

neváhajte a navštívte nás.

Urobte zmenu teraz. Radi vám podáme pomocnú ruku.
Príroda nám ponúka nielen čistý vzduch, relax, útechu mysle, potešenie ducha i prírodnú liečbu, ale pomocou jej princípov a prírodných zákonov je možné aj hlbšie odhaliť pravú podstatu bytia a ďalšie možnosti osobnostného a duchovného rozvoja.