Nový Pomander Aura-soma – Purpurový.

Flakón č.114 – Archanjel Raguel
18 januára, 2016
Flakón č.114 – Archanjel Raguel
18 januára, 2016

Nový Pomander Aura-soma – Purpurový.

Pomandery sú esencie systému Aura-Soma. Bylinné kombinácie v Pomanderoch boli vyvinuté na ochranu a obnovu  fyzickej a emocionálnej pohody človeka, ochranu farebného elektromagnetického pola, alebo svetelného tela, obklopujúce fyzické telo,  často označované ako aura.
V aurickom tele, rovnako ako fyzickom, môže dôjsť k poškodeniu vplyvom traumat, alebo jednoducho každodenným stresom.
Pravidelným použitím a aplikovaním Pomandera okolo vášho energetického poľa, môžete posilniť ohrozené oblasti, ako aj prispieť k ochrane proti potenciálne škodlivým energiám z vonkajšieho prostredia alebo udalostí.
Kirlianova fotografia ukázala túto ochranu ako akýsi vytvorený obal okolo aury, ktorý trvá až niekoľko hodín po aplikácii zvoleného Pomandera.
Pomander rovnako spôsobí nielen ochranný, ale i osviežujúci účinok každému kto ho použije.
Pomandery sú ponúkané v 15 farebných vonných esenciách, zložených z esenciálnych olejov v báze alkoholu. Každý Pomander obsahuje rôzne koncentrácie extraktov 49 bylinných (7×7 sedem  úrovní 7 čakier). Sedem bylín súvisí so špecifickou farbou Pomandera a ostatné 42 byliny sa vzťahujú k jemnejším energiám.

NOVINKA v systéme Aura-Soma je :

Purpurový Pomander – Magenta.

Farba: Svetlá purpurová (purpurová)

Vôňa: svieža, kvetinová

Energia kryštálov: Granát, sugulit

Vznikol: 21. júna 2016

V systéme Aura-Soma sa nové pomandery rodia len zriedka. Takto sa letný Slnovrat 2016 stal pre  Aura-Somu výnimočným dňom.

Purpurová napĺňa VŠETKY naše činnosti láskou. Pomáha prepojiť subjektívne a objektívne vnímanie. Vedie nás k tomu, aby sme konali s láskavosťou. Prebúdza v nás uvedomenie si toho, nakoľko sme sami sebou a tvoríme si vlastnú realitu. Vedie k múdrosti uvážlivého rozhodovania a konania. Vo výzvach života nám magentový Pomander pomáha prerásť seba samého. Tento pomander prebúdza sladkosť života.

V systéme Aura-Soma sú „láska zhora“ a „láska k maličkostiam“ takmer synonymami, pretože obe úzko súvisia s magentovou energiou. Láska nie je len odpoveďou, je tiež kľúčom k nášmu uzdraveniu. Ak nebudeme milovať sami seba, aká je šanca, že sa budeme starať o seba a o druhých? Ponorme sa do lúčov magenty a pripomeňme si, kto je tým, koho máme milovať na prvom mieste. Prijmite túto energiu a povedzte si: „Tým, že ponúkam túto posvätnú substanciu sebe, pre seba, milujem sám seba a cítim lásku zhora.“

Láska zhora, smeruje energiu našej duše dovnútra alebo smerom k telesnosti. Pocit, že nad nami, nad korunou, je zdroj lásky. Pomander pôsobí ako pripomienka, že môžeme pristupovať k tejto láske zhora. V praxi to znamená dať svoju lásku a pozornosť do všetkého čo robíme nielen tým, že si budeme veci všímať, ale aj starostlivosťou, ktorá môže, alebo by mohla ísť do všetkých neživých objektov, s ktorými pracujeme. Ak sa naučíme pracovať na maličkostiach, potom môžeme pracovať aj na väčších veciach. Použitie tohto Pomandera nám môže pomôcť dostať sa do kontaktu s našou podstatou, našim jadrom, odkryť naše talenty, schopnosti a zručnosti a uvedomiť si, že všetko čo potrebujeme pre svoj život máme vo svojom vnútri. Stačí sa len spojiť sám so sebou a cesta sa nám ukáže.

Pomander si môžete zakúpiť v našom eshope tu: Purpurový Pomander

(Visited 813 times, 1 visits today)
m m

Comments are closed.