Feng Shui záhrad a okolia na podporu harmónie v našom živote.

Feng Shui – zharmonizovanie vnútorného priestoru.
22 septembra, 2015
Ako si môžeme zharmonizovať svoje bývanie.
2 októbra, 2015
Feng Shui – zharmonizovanie vnútorného priestoru.
22 septembra, 2015
Ako si môžeme zharmonizovať svoje bývanie.
2 októbra, 2015

Feng Shui záhrad a okolia na podporu harmónie v našom živote.

Harmonizovanie pozemkov, záhrad, či okolia v zmysle zásad Feng Shui.

Prečo použiť systém Feng Shui.

Už samotná lokalita, prírodné okolie, ale aj vhodná úprava pozemku a rôzne malé stavby, môžu zmeniť energetické vplyvy okolo vás. Usporiadanie vašej záhrady a jej začlenenia do okolia dáva veľkú podporu celému vášmu prostrediu a dokonca aj celému okoliu.

Je rozdiel či žijete v pokojnej atmosfére vidieka alebo v rušnom meste. Podľa toho, čo má spĺňať vaša predstava o bývaní, je vhodné voliť aj príslušnú vhodnú lokalitu.

Vždy sa musia vziať do úvahy vonkajšie okolité faktory, ktoré môžu energeticky zasahovať do vašej parcely a snažiť sa ich dať do harmónie.

Ako si založíte stavbu, tak budete bývať.
Už pri zakladaní stavby môžete využiť pomocný vplyv prostriedkov Feng Shui. Rovnako dobre je zvoliť vhodnú lokalitu, správne orientovanie domu, umiestnenie domu na záhrade, rozdelenie parcely na úžitkovú a relaxačnú zónu a jej samotné osadenie drobnými stavebnými prvkami či rastlinami.

Princípy Feng Shui exteriéru.

Ako hore tak i dole. Vesmírne zákonitosti platia rovnako tak pre celú našu planétu, ako aj pre naše zmenšené priestorové pole pôsobnosti, teda našu parcelu či záhradu.

Dôležité veterné prúdy, svetové strany, orientácia na slnečné žiarenie, energia jednotlivých svetových strán, pohoria, údolia, potoky, rieky, jazerá, ale aj výškové budovy, továrne, pohrebiská, kostoly, športové ihriská, školy aj zloženie zeme, vodné spodné prúdy, či rizikové faktory životného prostredia, sú nositeľmi svojich energií, ktoré prispievajú svojou časťou do nášho prostredia.

Všetky tieto energie majú svoje kvality, priaznivé či nepriaznivé, preto je vhodné urobiť posúdenie a zharmonizovať ich. Využívajú sa pri tom rovnaké výpočty a zásady ako pri harmonizovaní vnútorného priestoru, ale sú zamerané na vonkajšiu časť príbytku.

(Visited 1 505 times, 1 visits today)
m m

Comments are closed.