Feng Shui – zharmonizovanie vnútorného priestoru.

Fytoterapia – liečivá sila prírody.
22 septembra, 2015
Feng Shui záhrad a okolia na podporu harmónie v našom živote.
2 októbra, 2015
Fytoterapia – liečivá sila prírody.
22 septembra, 2015
Feng Shui záhrad a okolia na podporu harmónie v našom živote.
2 októbra, 2015

Feng Shui – zharmonizovanie vnútorného priestoru.

Hoci dnes poznáme harmonizovanie bývania najviac pod názvom Feng Shui, jeho princípy poznali a praktikovali i naše babičky. Veď asi každý z nás pozná napríklad zavesenú podkovu na dverách na ochranu, či veterné zvonkohry na záhradách, aby sa rozprúdila dobrá energia. Ale prepracované a písomne zachytené učenie o energiách a harmónii bývania i nášho okolia sa zachovalo najviac v Číne. Odtiaľ sa dnes dostalo i k nám.

Prečo využiť systém Feng Shui.

Hlavným dôvodom prečo si upraviť priestor bytu či pracoviska podľa zásad Feng Shui je dostať do rovnováhy energie prostredia a osôb a tak vytvoriť príjemné a harmonické prostredie, v ktorom sa ľudia budú cítiť dobre. Každý príbytok, priestor, v ktorom sa človek nachádza má svoje energie, ktoré preberá z kozmu a ktoré potom majú vplyv na osoby, ktoré ho obývajú. Ak využijeme poznanie týchto vzájomných energií a dáme ich do vzájomného súladu, nastolíme rovnováhu a harmóniu priestoru i pocit harmónie u človeka. Bude sa cítiť v priestore príjemne, rád sa tam bude zdržiavať, bývať, pracovať a celkovo zdravo a šťastne žiť.

Oplatí sa to vyskúšať.

Feng Shui – staré čínske umenie.

Feng shui je tradičná, tisíce rokov stará, čínska metóda, ktorá pojednáva o tom, ako a kde si máme postaviť dom a ako si zariadiť obydlie tak, aby celková atmosféra života človeka viedla k prosperite a harmónii. Priestor, ktorý si okolo seba vytvárame je odrazom nášho vnútorného sveta a svojim postojom k životu a správaním ho rovnako ovplyvňujeme aj my. A práve štúdiom takéhoto pôsobenia medzi prostredím a človekom sa zaoberá Feng Shui. Hoci má táto metóda korene v Číne, dnes si už našla svoju cestu i v západnom svete a získava si čoraz väčšiu popularitu a využitie práve pre jej presné a dobré výsledky. Využívajú ju nielen jednotlivci, ale aj také organizácie ako sú svetové banky, siete prestížnych hotelov a firiem. Ak budeme poznať okolnosti pôsobenia energií okolo nás, zvyšuje sa naša šanca ich pozitívne ovplyvniť. Vo Feng Shui nie je nič ponechané na náhodu a je nutné ho vykonávať s presnosťou. Je možné ho študovať ako vedu. Má svoje zákonitosti, ktoré sa musia dodržiavať, a ktoré sú zárukou dosiahnutia žiadaného výsledku.

Feng Shui a jeho princíp.

Feng Shui, v preklade vietor / feng / a voda / shui /, vyjadruje vzťah medzi energiou nebies a energiou zeme.
Feng Shui vychádza z poznania, že všetko okolo nás je prestúpené neustále sa pohybujúcou a meniacou sa energiou. Energia osôb, domova a pracoviska ovplyvňuje životné úspechy či neúspechy obyvateľov. Poznať kvalitu, silu a vzájomné vplyvy a pôsobenia týchto energií, dostať ich do rovnováhy, harmónie – je základnou úlohou Feng Shui. Zásadou Feng Shui je harmónia, vyjadrená symbolom Yin a Yang. Yin predstavuje reálne veci a Yang éterické. Oba symboly sa nepovažujú za protiklady, ale navzájom sa dopĺňajú. Aby niečo mohlo harmonicky existovať je potrebná vyváženosť oboch. To znamená, že nejde len o dosiahnutie maxima najlepšieho, ale o vyrovnaný stav oboch pólov. Správna harmónia musí obsahovať všetko v správnom pomere. Pri náprave a vy-harmonizovaní priestoru nejde teda len o premiestňovanie nábytku či vešanie zvonkohier, alebo kryštálov. Musia byť správne určené jednotlivé energie v priestore, aby sa mohli potom cez úpravu dostať do rovnováhy. Je to praktická metóda, ktorá umožňuje po dôkladnom rozbore energií prostredia i človeka vytvoriť priestory vyhovujúce činnostiam, ktoré sa v nich vykonávajú a ľuďom, ktorí sa v nich nachádzajú. Dáva zároveň možnosť napraviť už existujúce disharmónie v záujme zmeny a skvalitnenia nášho života.

Feng Shui a jeho história.

Feng Shui sa k nám dostalo z Číny, kde sa praktikuje už asi 3000 rokov. Číňania kladú veľký dôraz na to, ako bývajú, ako majú zariadený byt či kanceláriu, obchod, podnik. Všetko navrhujú tak, aby to odrážalo prírodu a bolo to s ňou v harmónii. Kedysi sa aj v našich podmienkach praktikovali podobné spätosti príbytku človeka a prírody. Využívali sa rôzne ochranné a podporné pomôcky, ktoré boli pre naše okolie typické. Ale s oddiaľovaním sa od prírodného spôsobu života sme akosi pozabudli aj na tieto postupy. Dnes sa k nám praktizovanie Feng shui z Číny dostáva v prispôsobenej forme na náš “ západný svet.“ Po celom svete existujú školy na vyučovanie Feng shui. Líšia sa v učení aplikovania zásad pre vypracovanie projektu a harmonizovania priestorov v závislosti, na ktoré aspekty Feng Shui sa zamerali.

Feng Shui a jeho výnimočnosť. 

Feng Shui vám môže vniesť do života radosť z pekného príbytku či harmonického pracoviska. Stačí niekedy len usporiadanie priestoru, vecí, alebo malé zmeny a už je cítiť výsledok. Nemusíte pri tom využívať čínske nápravné prostriedky, ak vám nie sú blízke, stačí ak využijete jeho princípy náprav a dosiahnete harmóniu vašich príbytkov. Feng Shui môžete použiť pri úprave zdravia, moci, bohatstva, rodinného života a vzťahov, priateľstva, lásky či pri zlepšení vzťahov s deťmi. Tento skutočne ucelený prepracovaný systém dáva možnosť ako vedome urobiť svoj život šťastnejší, spokojnejší, naplnený radosťou, pohodou a láskou. Dostať do harmónie seba i okolie a tešiť sa zo života.

(Visited 2 030 times, 1 visits today)
m m

Comments are closed.