Bachova kvetová terapia – rovnováha našich emócií.

Farebné esencie Aura-Soma.
22 septembra, 2015
38 Bachovych kvetových esencií ako nám môžu pomôcť.
22 septembra, 2015
Farebné esencie Aura-Soma.
22 septembra, 2015
38 Bachovych kvetových esencií ako nám môžu pomôcť.
22 septembra, 2015

Bachova kvetová terapia – rovnováha našich emócií.

Táto prírodná terapia je ďalšou vhodnou metódou na to, aby sme mohli dosiahnuť harmóniu vo svojom vnútri a ľahšie sa dokázali vyrovnať s problémami bežného života. Zameriava sa na emocionálnu stránku osoby a pomáha jej prekonávať, alebo ľahšie zdolávať, rôzne emočné výkyvy. Je vhodná pre všetkých ľudí, deti, dospievajúcich, dospelých i seniorov. Dokonca sa úspešne uplatňuje aj pri starostlivosti o zvieratká či rastliny.

Všetky negatívne emócie nás oslabujú a prinášajú nám nielen spoločenské, ale i zdravotné problémy. Bachova terapia vnáša do týchto negatívnych emócii prvok transformácie na emócie pozitívne a tým uľahčuje dosiahnuť rovnováhu a radosť v našom živote. Vrelo odpručame ako ľahké a nenásilné i nenávykové riešenie pomoci svojim rozladeným emóciám.

Ponúkame vám tu rozhovor o Bachovej terapii v TV Markíza s našou konzultantkou Ing. Vierou Jakubisovou, nahrávaná v našich nových priestoroch na Karloveskej 24 v Bratislave. Rok 2011. Veríme, že vás to bude inšpirovať.

Bachova terapia v TV Markíza – klik na video

Bachov systém pokrýva všetky dôležité základné emócie, ktoré sa týkajú každého. Každý človek sa narodil s jedinečným životným plánom, ktorý ho predurčuje buď pre rodinu, prácu, umenie alebo pomoc ostatným, či inú činnosť. Všetky sú rovnako dôležité. Avšak výsledkom rôznych okolností, vonkajších zásahov, vplyvov ľudí, ktorí “ najlepšie“ vedia čo ten, či onen potrebuje, sa v závislosti od povahy človeka môže jeho plán negatívne ovplyvniť.
Je dôležité držať sa cesty lásky, počúvať svoju vnútornú dobrotu, neškodiť druhým ľuďom a umožniť, aby každý mohol slobodne kráčať svojou cestou rovnako ako on sám.

Produkty Bachovej terapie si môžete zakúpiť tu:

Bachova kvetová terapia a jej princíp:

Zdravie je súlad mysle, tela a ducha. Emocionálne zdravie je rovnováha medzi emocionálnymi pocitmi. Neznamená to úplnú absenciu silných emócii, ako je hnev či rozčúlenie. Problém nastane keď tieto dôležité emócie zadržiavame vo svojom vnútri, potláčame ich alebo nevhodne vyjadrujeme. Zdravie prichádza ak ich premeníme na pozitívne aspekty. Kvetové esencie sú účinné katalyzátory emocionálnej premeny. Vibrácie uložené v kvetovej esencii pôsobia ako výživná látka na dosiahnutie emocionálnej rovnováhy. Uvoľňujú prekonané a neužitočné emocionálne schémy a stavy mysle a šetrne umožňujú, aby sa rozpustili a vymenili za pozitívny aspekt. Napríklad: esencia z vŕby katalyzuje premenu hnevu, ktorý sa chce tvrdo vyjadriť na optimistický postoj, cezmína pomáha pri premene žiarlivosti, závisti a pomsty na bezvýhradnú lásku atď.

Bachova kvetová terapia a jej výnimočnosť:

Kvetové esencie, podobne ako skvelá hudba, dokážu vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier a uľahčia, zmiernia naše trápenia. Dobíjajú životnou silou a dodávajú tú emocionálnu potrebu, ktorá nám chýba. Ak zápasíte s depresiou esencia vám prinesie ľahkosť bytia a umožní vám vidieť veci z novej a širšej perspektívy.
bachchplagatDr. Bach zistil, že výlučne liečenie fyzických príznakov nepostačuje. Telo je zrkadlom, ktoré odráža stav mysle. Kvety Dr. Bacha liečia skôr duševný stav, mentálny postoj, liečia ľudí, nie choroby.
Kvety majú tajomný a prenikavý vplyv na pocity. Uvoľňujú napätie mysle, pomáhajú zbaviť sa strachu či beznádeje, dodávajú životnú nádej a optimizmus. Každá esencia je vyberaná ako odpoveď na jednotlivý negatívny stav mysle a tým je vhodná pre špecifické potreby a charakter. Ak teda máte strach potrebujete kvetovú esenciu odvahy, ktorá chýba Vašej osobnosti atď….
Výhoda ich používania je v tom, že nezasahujú do Vašej psychiky tak, ako chemické lieky a nechávajú osobnosť voľne rásť a riešiť problémy vlastnou zdravšou cestou. Môžu dodať podporu pri únavných a stresových situáciách, pohovoroch, operáciach a pod.
38 Bachovych esencií popisuje 38 emocionálnych stavov, pokrýva ľudské choroby a situácie na osobnostnej úrovni. Pomáhajú ľuďom, ale aj zvieratám a dokonca aj rastlinám.

Produkty Bachovej terapie si môžete zakúpiť tu:

Bachove kvetové esencie a história ich vzniku:

bachovportret

Zakladateľom tejto ezoterickej terapie bol Dr. Edward Bach. Od útleho veku bol veľkým milovníkom prírody a veľmi túžil pomáhať ľuďom. Vyštudoval medicínu. Pri svojej praxi si všimol, že okrem liečenia príznakov ochorenia na fyzickej úrovni sa nikto nezaoberá aj emotívnym stavom pacienta. Cítil, že aj emotívny stav človeka významne ovplyvňuje jeho priebeh liečby. Pustil sa teda do hľadania lieku, ktorý by pomáhal aj na tejto úrovni. Hoci ťažko ochorel a lekári mu dávali len 3 mesiace života, svojim pozitívnym postojom k životu a túžbou pracovať a nájsť liek na emocionálne stavy človeka, nadobudol stratenú silu a zmiatol svojich lekárov nečakaným uzdravením. Toto položilo aj základný kameň jeho systému liečenia: zdravie a šťastie prichádza z nasledovania skutočného volania v živote.
Bach prišiel na to, že jedinec ochorie a stane sa nešťastným ak zíde zo správnej cesty v živote. Pevne veril, že každá zastávka v živote má svoj význam. A ak ľudia už od ranného veku nasledujú hlas svojho srdca, nájdu skutočne naplnenie, zdravie a šťastie. Najťažšie je získať slobodu od najbližších. Ale nemali by sme ich považovať za svojich nepriateľov, ale za spoluhráčov v hre života a brať ich ako milovaných, ktorí nám ponúkajú možnosť stať sa silnejším.
Bachove Centrum v Mount Verone leží v malebnej dedinke v kraji Oxfordshire. Liečivé prípravky sa tam pripravujú podľa inštrukcií Dr. Bacha s láskyplnou starostlivosťou jeho dôverníkov a správcov jeho pozostalostí.

Produkty Bachovej terapie si môžete zakúpiť tu:

Perlička: Odkaz Edwarda Bacha:

Kvetové esencie sú schopné, podobne ako skvelá hudba alebo iná nádherne povznášajúca vec, ktorá nám dodáva inšpiráciu, vzkriesiť našu skutočnú povahu a preniesť nás bližšie k vlastnej duši. Tak nám prinesú mier a uľahčia, zmiernia trápenie. Trápite sa kvôli sebe pre seba.

(Visited 6 002 times, 1 visits today)
m m

Comments are closed.