Zvýšte svoje vedomosti
a získajte možnosti
realizácie
a osobného rozvoja.

          Vyberte si jeden z kurzov
          a vydajte sa
          na prírodnú cestu
          poznávania či pomoci
          sebe i druhým.

Online

Prehľad foriem vzdelávania v našej ponuke:

E-learning kurzy, online

Vhodná forma vzdelávania pre ľudí, ktorí uprednostňujú štúdium z domova a individuálne. Kurz je v rovnakom obsahu aj kvalite ako klasický kurz, ale prispôsobený štúdiu cez internet. Konzultácie k témam a odpovede na prípadné otázky sú umožnené cez email, alebo skype.

  • Študujete neobmedzene z vášho domova.

  • Volíte si čas i dĺžku štúdia podľa vaších možností.


Čítajte viac
Skupiny, jednotlivci, firmy

Tieto formy momentálne nerealizujeme:

Skupinové kurzy a semináre

Cieľom kurzov a seminárov je odovzdať vám vedomosti z náplne príslušnej témy a naučiť vás využiť svoje poznatky v praxi. Každý kurz je vedený tak, aby ste ho ukončili s bohatými praktickými vedomosťami, prácami, informáciami a vlastným precítením a prežitím danej témy.

  • Priamy kontakt s lektorom a spoluštudujúcimi.

  • Okamžitá spätná väzba na prípadné otázky.


Čítajte viac
 

Kurzy pre jednotlivcov

Formu individuálneho vzdelávania sme zaradili do našej ponuky, aby sme vyhoveli žiadostiam osôb pre ich zaneprázdnenosť, alebo inú situáciu, pre ktorú nemôžu absolvovať intenzívne celodenné kurzy, resp. vzdelávací cyklus. Celkový obsah témy je rozdelený na jednotlivé časti a preberá sa postupne.

  • Individuálny prístup lektora.

  • Prispôsobenie sa vášmu voľnému času.


Čítajte viac
 

Kurzy pre firmy a subjekty

Túto formu vzdelávania sme zvolili pre firmy, alebo iný subjekt, ktorý prejaví záujem o vzdelávanie svojich pracovníkov, či iných osôb, v témach nášho zamerania, resp. pre subjekty, ktoré organizujú vzdelávania v tejto oblasti a radi by doplnili svoje základné vzdelávanie o naše témy.

  • Zvýšite kvalitu života pracovníkom.

  • Obohatíte a rozšírite vaše pôsobenie.


Čítajte viac
(Visited 1 541 times, 1 visits today)