Feng Shui projekty

Feng shui exteriéru
16 októbra, 2015
Koncert na kryštálové misy
16 októbra, 2015
Koncert na kryštálové misy
16 októbra, 2015
Feng shui exteriéru
16 októbra, 2015
Práce nášho konzultanta - Ing. Vieri Jakubisovej - Od roku 2001 som ako certifikovaný praktikant Feng Shui spracovala množstvo projektov, interiéru i exteriéru. Spracovala som byty, domy, kancelárie, podnikateľské priestory, obchody a iné. Projekty som spracovala poväčšine ako celé Feng Shui štúdie, ale rovnako som pomáhala aj architektom dizajnu pri navrhovaní interiéru. Celý projekt obsahuje približne 60-80strán textu, kde má každý klient rozobraté a popísané jednotlivé rozbory priestoru a to z viacerých pohľadov / škola formy, Bazhai, Bagua / i navrhnuté jednotlivé úpravy pre každú časť. Na záver má všetko spolu prepojené a popísaný ucelený záver o celom priestore. Súčasťou projektu sú i grafické rozbory a obrazové návrhy. Do projektu sú zahrnuté aj horoskopy osôb. Vyberám tu len niektoré ukážky na predstavu svojich prác.
(Visited 128 times, 1 visits today)