Feng Shui projekty

Koncert na kryštálové misy
16 októbra, 2015
Feng shui exteriéru
16 októbra, 2015
Práce nášho konzultanta - Ing. Vieri Jakubisovej - Od roku 2001 som ako certifikovaný praktikant Feng Shui spracovala množstvo projektov, interiéru i exteriéru. Spracovala som byty, domy, kancelárie, podnikateľské priestory, obchody a iné. Projekty som spracovala poväčšine ako celé Feng Shui štúdie, ale rovnako som pomáhala aj architektom dizajnu pri navrhovaní interiéru. Celý projekt obsahuje približne 60-80strán textu, kde má každý klient rozobraté a popísané jednotlivé rozbory priestoru a to z viacerých pohľadov / škola formy, Bazhai, Bagua / i navrhnuté jednotlivé úpravy pre každú časť. Na záver má všetko spolu prepojené a popísaný ucelený záver o celom priestore. Súčasťou projektu sú i grafické rozbory a obrazové návrhy. Do projektu sú zahrnuté aj horoskopy osôb. Vyberám tu len niektoré ukážky na predstavu svojich prác.