Ekológia človeka - Konzultácie

Vhodné pri hľadaní cesty k sebe samému, osobnostnom, emocionálnom i duchovnom rozvoji a pri harmonizovaní osôb. Sú určené pre jednotlivcov i pre páry a pre všetky vekové kategórie. Forma môže prebehnúť osobne, cez skype, alebo písomne cez internet.

Viac o tejto službe
30

Krátka konzultácia - doba trvania v min.

90

Základná konzultácia - doba trvania v min.

Cena od:

10€ / 30€

Celý cenník tuObjednať sa

Ekológia prostredia - Konzultácie a projekty Feng Shui.

Konzultácia je vhodná na riešenie menších úprav priestoru. Pri vypracovaní projektu stanovíme energetickú úroveň priestoru a na základe rozboru navrhneme jeho vhodné usporiadanie a zariadenie, pričom zohľadníme všetkých obyvateľov i vaše požiadavky.

Viac o tejto službe
60

Konzultácia - doba trvania v min.

30

Projekt bytu -
minim. plocha v m2

Cena od:

30€ / 150€

Celý cenník tuObjednať sa

Životné prostredie

Posúdenie bezprostredného a širšieho územia z hľadiska súčasných a možných budúcich stresových faktorov ovplyvňujúcich kvalitu života. Vypracovanie dokumentácie posúdenia vplyvu stavieb na životné prostredie / proces EIA /. Návrh monitoringu vplyvov.

100

Vypracovanie dokumentácie

Inžinierska Geológia

Realizácia inžinierskogeologického prieskumu s vypracovaním správy potrebnej pre stavebné konanie. Odborná spolupráca pri návrhu statického modelu projektantom, odporúčania pre prípadné sanačné opatrenia. Spracovanie návrhu geotechnického monitoringu.

100

Vypracovanie dokumentácie

(Visited 2 522 times, 1 visits today)